Deelnamevoorwaarden

Uw registratie voor het evenement is bindend. Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst door ons behandeld. 

In het geval van betaalde evenementen, ontvangt u de factuur na registratie of uw deelname.

U kunt zich schriftelijk bij ons afmelden met een opzegtermijn van ten minste 7 dagen voor aanvang van het evenement. Anders bent u verplicht de volledige vergoeding te betalen voor evenementen met kosten. De benoeming van een vervanger is natuurlijk mogelijk.

De IHK behoudt zich het recht voor om evenementen zonder opgave van redenen te annuleren of om het betreffende evenementprogramma te wijzigen indien nodig.